Kyjovka, lokální rozvolnění toku v k.ú. Moravská Nová Ves