OPŽP 2014 – 2020

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí