Bečva, jez Hranice – zkapacitnění jezu a rybí přechod